Details

Title

Wojna północna (1655-1660) jako casus wczesnonowożytnej geopolityki

Journal title

Studia Maritima

Yearbook

2016

Volume

vol. XXIX

Authors

Keywords

wojna północna 1655–1660 ; Szwecja ; Rzeczpospolita ; Brandenburgia ; pokój w Oliwie ; geopolityka

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-3587
×