Details

Title

Możliwość rozpoznania podpermskiego podłoża południowej części monokliny przedsudeckiej w świetle istniejących materiałów geofizycznych

Journal title

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Yearbook

2018

Numer

Nr 102

Authors

Keywords

przetwarzanie danych geofizycznych ; głębokie podłoże monokliny przedsudeckiej ; korelacja wyników badań

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Date

2018.07.05

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2080-0819
×