Details

Title

Wspieranie rozwoju obszarow wiejskich w Polsce z funduszy UE / <br /> Supporting the Development of Rural Areas in Poland from EU Funds

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 156

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×