Details

Title

Przemiany struktury і poziomu wyksztalcenia ludnosci wiejskiej w Polscewlatach2002-2011/ <br /> Transformation of the Structure by Education Level of Rural Population in Poland in 2002-2011 Years

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 156

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×