Details

Title

Komplementarnosc inwestycji na rzecz rozwoju obszarow wiejskich wiejskich / <br /> Complementary Measures for Rural Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 156

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×