Details

Title

Application of Wavelet Transform into Precise Localization of Railway Rail Edges in Visual Diagnostic of Track<br>Zastosowanie transformaty falkowej do precyzyjnego określania krawędzi szyn dla celów diagnostyki wizyjnej toru

Journal title

Archives of Transport

Yearbook

2012

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identifier

ISSN 0866-9546
×