Details

Title

Influence of watersheds urbanization on flood hazard in rural areas<br>Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewniach zurbanizowanych na obszarach wiejskich

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233
×