Details

Title

Faunistic and ecological characteristics of the water mites (Acari: Hydrachnidia) of astatic pools in Polesie National Park<br>Charakterystyka faunistyczno-ekologiczna wodopójek (Acari: Hydrachnidia) zbiorników astatycznych w Poleskim Parku Narodowym

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233
×