Details

Title

Variability of the parameters characterizing effluents discharged from trout fish farms<br>Zmienność parametrów charakteryzujących wody poprodukcyjne z gospodarstw rybackich

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233
×