Details

Title

Fish community and productivity as an index of trophic state diversity in two Shallow lakes<br>Struktura ichtiofauny i produktywność rybacka jako wskaźnik zróżnicowania troficznego dwóch płytkich jezior

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233
×