Details

Title

Possibilities of shaping the water retention in agricultural landscape<br>Możliwości kształtowania retencji wodnej w krajobrazie rolniczym

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233
×