Details

Title

Surface runoff in the urbanized catchment of Głęboka Street in Lublin in the summer of season 2011<br>Spływ powierzchniowy w zurbanizowanej zlewni ulicy Głębokiej w Lublinie w lecie 2011 roku

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233
×